Telefon:
(+48) 515-892-623

   Adres:
​   ul. Lustrzana 5
   01-342 Warszawa
   Mazowieckie,
   Polska

BHP

Prace w obrębie linii i urządzeń elektroenergetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Są one wykonywane w oparciu o indywidualnie przygotowane oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk i specyfiki danego projektu.

Szczególną wagę przywiązujemy do regularnego szkolenia naszych pracowników, nadzoru przez lekarza medycyny pracy oraz przez zewnętrznego specjalistę ds. bezpieczeństwa pracy. Powołaliśmy też własnych specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracy jest aktywnie praktykowane na naszych placach budowy i w naszych pomieszczeniach firmowych. Poza wymogami prawnymi, stale staramy się uczynić pracę bezpieczniejszą dla naszych pracowników. Poszczególne budowy stawiają przed nami zawsze nowe wyzwania, które chętnie podejmujemy w porozumieniu z ekspertami ds. bezpieczeństwa pracy i naszymi klientami.

Wszystkie środki ochrony osobistej, nasze pojazdy, maszyny budowlane, narzędzia i materiały są regularnie konserwowane, kontrolowane i wyposażane w odpowiednie naklejki pozwalające na natychmiastową kontrolę terminu dopuszczenia ich do użytkowania.

Osoby nadzorujące prace przy liniach elektroenergetycznych dbają, aby były one wykonywane wyłącznie przy wyłączonym napięciu. W przypadku konieczności przeprowadzenia robót w obrębie czynnej linii należy uzgodnić z jej użytkownikiem bezpieczne warunki pracy. Wszelkie czynności, zaliczane do szczególnie niebezpiecznych, wykonujemy w minimum dwuosobowym składzie, zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego wykonania pracy, a także asekurację oraz pierwszą pomoc w razie zaistnienia niebezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach, których celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i norm bezpieczeństwa i higieny przy wykonywanych pracach. Pracownicy biorą udział także w szkoleniach na których zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i przepisami przeciwpożarowymi.

Dbamy o to, aby nasi pracownicy nie tylko znali

Wykonując prace na rynku europejski nasi pracownicy kierują się 5 zasadami bezpieczeństwa:

  1. Wyłączyć,
  2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem,
  3. Sprawdzić brak napięcia,
  4. Uziemić,
  5. Przykryć lub odizolować sąsiednie części będące pod napięciem.